سیم و کابل شاهین

نمایندگی های معتبر

” بسیار مهم “

جهت تهیه و تامین سیم و کابل با برند شاهین ، لازم است متستقیماٌ از طریق دفتر فروش شرکت ، و یا نمایندگیهای مجاز که اسامی آنها در ذیل آمده است ، اقدام فرمائید.

در غیر اینصورت ، هیچ مسئولیتی برای سیم ها و کابلهای تقلبی و یا نام های مشابه ، متوجه این شرکت نخواهد بود.

تهران

شرکت چلیپا کابل پویا

مدیریت: سرکار خانم مهندس حبیبی

تهران

کالای برق مجید

مدیریت: جناب آقای مجید اقبالی

تهران

شرکت اطلس کابل ایرانیان

مدیریت: جناب آقای امیر دامیکا

تهران

فروشگاه نوین تک

مدیریت: جناب آقای کیوان کشتی آرای

تهران

فروشگاه کابل صنعت آریا

مدیریت: جناب آقای فرشاد قاسمی زاده

گرگان

برق و صنعت فانوس

مدیریت: جناب آقای شریف الحسینی

اصفهان

شرکت رسا کابل ایراینان

مدیریت: جناب آقای مومن زاده

اهواز

فروشگاه کابل گستر

مدیریت: جناب آقای امیر هوشنگی