سیم و کابل شاهین

نمایندگی های معتبر

 

 

فروشگاه نوین تک

تمامی کابل ها و سیم ها

فروشگاه صنایع برق اقبالی

کابل های زمینی، کابل های افشان

فروشگاه رسا کابل ایرانیان (اصفهان)

تمامی کابل ها و سیم ها

فروشگاه چلیپا کابل پویا

تمامی کابل ها و سیم ها

فروشگاه کالای برق مجید

تمامی کابل ها و سیم ها

فروشگاه برق و صنعت فانوس

تمامی کابل ها و سیم ها

تهران

فروشگاه صنایع برق اقبالی

مدیریت: جناب آقای حمید اقبالی